EXPOSICIONS/EXPOSICIONES
OBRA
BIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA
DIVULGACIÓ/DIVULGACIÓN
CURSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

EMAIL FACEBOOK

 

 

 

 

 

De l'extensa obra gràfica destaquem tres edicions de bibliòfil:


De la extensa obra gráfica, destacamos tres ediciones de bibliófilo:  

 

Els amors subtils i filosòfics d'Aitana Cualladó:


8 Gravats a color (dues planxes 20x20 cm.)
Textos inèdits de Baltasar Porcel

8 Grabados a color (dos planchas 20x20 cm.)
Textos inéditos de Baltasar Porcel

Ícarus:
4 gravats a color (dues planxes 40x50 cm.)
Poemes inèdits de Miquel Martí i Pol

4 grabados a color (dos planchas 40x50 cm.)
Poemas inéditos de Miquel Martí i Pol

Circ:
4 gravats a color (una planxa i aquarel.la 25x25 cm.)
Textos inèdits de Joan Barril

4 grabados a color (una plancha i acuarela 25x25 cm.)
Textos inéditos de Joan Barril