TEXTURES (14 i 15 de gener)

La textura és una de las parts fonamentals de la pintura, figurativa o no.

Establir un fons viu que per si mateix ja comenci a explicar el que el pintor espera aconseguir.

En aquest curs, treballarem el valor de la textura en la realització dels quadres.
Podrem comprovar de pròpia mà, com realitzar les textures més  adequades per cada tipus de treball.

El dissabte serà dia de pràctica, mentre que el diumenge serà el moment de realitzar un treball personal, amb l’idea d’arribar a treballar sols a casa.

 

PROGRAMA

El perquè de la textura.
Textura en fi, en brut.
El suport com a element de la textura, collage de superfícies.
Materials a l’abast la tela, la fusta, el cartró.
Textures a pinzell, roleu, per impressió, positiu, negatiu,...
Pràctiques
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pràctiques
Materials per fer relleus,
La textura per emmotllat, positiu i negatiu.
Procés per capes, opaques o transparents.
Debat sobre els treballs del diumenge
Realització de projectes aportats pels participants.
Astúcies

 

 

COLLAGE (21 i 22 de gener)

El collage és una tècnica artística que consisteix en enganxar elements diversos i imatges impreses ja existents en un conjunt que les unifica per acabar sent una obra singular. La tècnica admet, però, la introducció de zones pintades o la importació de retalls de pintura obtingut d’altres

Aquests tipus de muntatges han estat un format frequentat per molts artistes.
Apart de Picasso i Joan gris, iniciadors de la tècnica cap el 1912, tot un seguit d’artistes van seguir aquesta manera de fer, arribant a cotes altíssimes.

Hans Arp, Marcel Duchamp o Max Ernst són alguns d’ells.
Però a la xarxa en trobareu moltíssims només amb la paraula “collage”.
L’objectiu d’aquest curs és allunyar-se del clàssic retallat-enganxat de revistes per introduir-nos en l’elaboració d’auténtiques obres d’art.

 

PROGRAMA

Com encarar un quadre fet amb collage.
Com fugir de que tots els quadres semblin iguals.
Simbiosi entre collage i pintura. Com combinar-los.
El collage de dimensions. el subjecte principal. Els secundaris.
Tècnica. Com seleccionar els elements.
Distribució en tres zones d’emmagatzematge.
Treball en textures. En 3D. Amb Chicken Wire. Amb poliuretà expandit.
l’idea (artística) abans que la plàstica. Fugir de la retòrica
L’acabat, l’enganxat i el vernissat. Brillant o mat.

-----------------------------------------------------------------

Realització d’una obra personal

 

 

 

 

PIGMENTS I AGLUTINANTS (28 i 29 de gener)

Des de que l’home es home, ha existit la pintura.
I des d’aleshores no ha canviat la manera de fabricar-la.
Una pols de colors, que es pot extreure de la natura amb un aglutinant o cola que la fixa a un suport.
Com a pigments naturals, s’ha fet servir de tot, minerals o vegetals, i com a aglutinants també.
Del greix que l’home de les cavernes utilitzava, a la cera, a les resines naturals, coles d’animals, oli i actualment productes sintètics i acrílics que ens remeten a la fórmula que he dit al començament.
En aquest curs en veurem tantes com podrem.
I el diumenge fareu un treball personal amb el que haureu aprés el dissabte.

 

PROGRAMA

Repàs de les diferent maneres de fer pintures.

Els pigments, com trobar-los. On trobar-los.
Pigment habituals fàcils de trobar. Com preparar-los.
Pintar per combinació de pigment i aglutinant.
Pintar per superposició del pigment a l’aglutinant.
Com fer una pintura. Pintures lleugeres i denses.

Aglutinants. Llistat general assequible.
Com el.laborar-los.
els aglutinants naturals fins l’any 1500.
els aglutinants naturals fins l’any 1900.
El segle XX i XXI.
Tot amb pràctiques

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realització de treballs personals de cada participant, amb model o sense.